Det tre år långa underhållsarbetet på Älvsborgsbron klart

Älvsborgsbron öppnar för trafik. Foto: Trafik Göteborg

Arbetet på Älvsborgsbron är klart och det är åter full framkomlighet för fordonstrafiken över bron. Samtidigt hålls den ena gång- och cykelbanan fortsatt stängd.

Under våren inleddes den tredje och sista etappen av det omfattande underhållsarbetet på Älvsborgsbron, vilket har påverkat trafiken på och kring bron. Dels har endast två körfält varit öppna i varje riktning istället för tre, dels har påfarterna från Högsboleden och Ivarsbergsmotet varit stängda för biltrafik.

Från och med den 30 augusti är det åter full framkomlighet för fordonstrafiken över Älvsborgsbron med tre körfält öppna i varje riktning. Samtidigt öppnas påfarterna från Högsboleden och Ivarsbergsmotet upp för all trafik och hastighetsnedsättningen upphör.

Dagarna innan pågår återställande arbeten som påverkar trafiken på bron ytterligare. Dels är endast ett körfält öppet i varje riktning, dels sker ett fåtal korta stopp. Räkna med en något längre restid – som vanligt håller du bäst koll på det aktuella trafikläget via appen Trafiken.nu.

Trafiksituationen för gång- och cykeltrafiken över Älvsborgsbron blir dock oförändrad. Enligt planerna hålls den östra gång- och cykelbanan, alltså den närmast staden, fortsatt stängd. Orsaken till den fortsatta stängningen av den östra gång- och cykelbanan är att ytan måste användas för efterarbeten.