Elmias vd går

Elmias vd Lotta Frenssen väljer att lämna sitt uppdrag. Foto: Jönköpings kommun

Lotta Frenssen, vd på Elmia sedan snart fem år tillbaka, väljer nu att lämna sitt uppdrag på det kommunägda mäss- och kongressbolaget.

– Elmia står inför en mycket spännande återstart. Vi rekryterar aktivt och bygger för framtiden. Jag har beslutat att inte fortsätta över ytterligare en mandatperiod. För Elmias bästa överlämnar jag därför till styrelsen att rekrytera en ny vd som en central del i bygget av det framtida Elmia, säger Lotta Frenssen.

Tiden som vd på Elmia har de senaste åren präglats av pandemin. Bolaget låg i startgroparna för att ta nästa steg i utvecklingen som framtidens mötesplats när pandemin slog till med full kraft. På kort tid tvingades verksamheten ställa om med kraftiga personalneddragningar och stora underskott vilket blev resultatet av de hårda restriktioner som infördes. Stora investeringar bromsades också.

– Styrelsen har stor respekt och förståelse för Lottas beslut och vill tacka henne för det gedigna engagemang som hon bidragit med i en tuff tid. Den här 180-graderssvängen som pandemin inneburit har hon hanterat med hög energi och ett nödvändigt handlingskraftigt ledarskap, trots att hennes drivkraft egentligen ligger i att leda i utveckling, säger Sten-Åke Karlsson (S), ordförande i Elmia.

Elmia återstartat nu verksamheten och fortsätter utvecklas på en ny förändrad marknad. Ingen vet exakt hur branschen ser ut post-pandemin. Bolaget har dock tydliga signaler vad gäller behovet av det fysiska mötet mellan människor för att uppleva med alla sinnen och därmed skapa innovationskraft och affärsutveckling

– Pandemin har slagit oerhört hårt mot hela mässbranschen. Perioden har präglats av osäkerhet och stora påfrestningar för Elmia. Lottas ledarskap har präglats av engagemang och ansvarskänsla och jag vill tacka för hennes insatser för Elmia och vår kommun, säger kommunalrådet Ilan de Basso (S), ordförande i Jönköpings Rådhus.