Konecranes lanserar ny generation mobila hamnkranar

Det nya Generation 6-modellsortimentet är inriktat mot en ökade efterfrågan på hantering av bulklast. Foto: Konecranes

Konecranes lanserar sin sjätte generation mobila hamnkranar. Därmed kan företaget uppdatera och förstärka sitt produktsortiment efter hand som den globala handeln tar fart och branschen söker mer hållbara lyftlösningar för att minska sin klimatpåverkan.

Generation 6 utgör den första heltäckande uppgraderingen av Konecranes fullständiga sortiment av mobila Gottwald-hamnkranar på 15 år och anländer samtidigt som tillväxten på marknaden för hantering av bulklast och allmän last ökar. Prognoser från Drewry Maritime Advisors visar att den globala marknaden för hantering av bulklast och allmän last, förutom RoRo och fordonstrafik, förväntas 2021 växa med 6,8 procent jämfört med föregående år till 7,4 miljarder ton. Drewry förväntar dessutom sig att tillväxten ska fortsätta växa till 8,5 miljarder ton till 2025, vilket ger en sammantagen årlig tillväxt på 3,5 procent.

– Konecranes är pionjärer och ledare inom högpresterande mobila hamnkranar, och dagens lansering understryker våra bevisade resultat under en tid när tillväxten på den globala marknaden för hantering av bulklast och allmän last ökar och kunderna vill ha mer hållbara lösningar, säger Konecranes vd och koncernchef Rob Smith.

– Dessa kranar är det bästa Konecranes kan erbjuda avseende teknik och hållbarhet, och stöttar därför också i hög grad vårt åtagande för hållbarhet. Våra kunders koldioxidavtryck är lika viktigt som vårt eget, och vi strävar efter att minska det genom ekoeffektiva, koldioxidsnåla lösningar och genom att utöka produkternas livscykel i hamnar, fabriker och på andra platser där våra produkter används, säger Smith.

Generation 6 återspeglar Konecranes åtagande för en cirkulär värld med minskade koldioxidutsläpp för både kunder och samhället i allmänhet, eftersom kranarna är konstruerade för användning med elkraft. Strömmen kan hämtas från ett markbundet elnät, vilket innebär att driften inte ger upphov till direkta koldioxidutsläpp. Operatörerna kan också välja en ny batterilösning som också minskar utsläppen och ger större flexibilitet, eftersom kranen kan användas fristående från elnätet. För kajer som saknar strömförsörjning, vilket inte är ovanligt på framväxande marknader, levereras kranarna med bränslesparande dieselgeneratorer och Konecranes senaste hybriddrift.

Förutom lägre utsläpp stärker kranens konstruktion cirkulariteten genom en mer hållbar konstruktion. Den robusta konstruktionen fördubblar kranarnas livslängd vid containerverksamhet jämfört med tidigare generationer, samtidigt som de mer kraftfulla kurvorna för lyftkapacitet och höga arbetshastigheterna säkerställer större effektivitet och snabbare hantering av lasten.