Gävle Hamns nya Panamax-kranar anländer

Driftsättningen av de nya kranarna är planerad att ske i början på oktober.Foto: Gävle Hamn

Efter två månaders färd har tre nya containerkranar nu anlänt till ostkustens största containerterminal. Yilport Nordic och Gävle Hamn  har tillsammans investerat över en miljon kronor för att bygga ut containerterminalen i Gävle och möta den ökade efterfrågan på containertransporter. Nu har de nya containerkranarna anlänt och utbyggnaden av containerterminalen närmar sig sitt slutskede. Gävle Containerterminal, som redan är Ostkustens största containerterminal, kommer därmed att bli dubbelt så stor. Terminalens kapacitet går från 250 000 TEU till 600 000 TEU per år.

– Det är en långsiktig investering för de närmaste 20 till 30 åren för att möta efterfrågan och hantera ökande volymer och därmed skapa nya möjligheter för den exporterande basindustrin, säger Fredrik Svanbom, vd Gävle Hamn.

Kranarna är av modellen Super Post Panamax, den största sorten som finns tillgänglig. Med de nya kranarna kan hamnen ta emot större fartyg som lastar uppemot 22 containrar i bredd. I dag ligger gränsen på 13. När större fartyg kan anlöpa containerterminalen kommer fler varor att kunna nå invånarna i Gävle och dess omgivning.

Containerkranarna är eldrivna och kommer att öka produktiviteten samtidigt som de minskar koldioxidutsläppen och ljudnivåerna. De kommer med möjlighet till hög grad av automatisering, även om kranarna också kan köras traditionellt med förare placerade i kranen. Kranarna kompletteras med sex portalkranar som kommer sköta stapling och de levererades tidigare i år.

Utbyggnaden innebär mer än bara nya kranar. Man har även anlagt en större yta för lagring av containrar. Samtidigt som man ökar produktiviteten ökar även kapaciteten för lagring och lasting av containrar och fartygshantering med 100 procent. Terminalutbyggnaden möjliggör för fler företagsetableringar och lager i nära anslutning till hamnen. De senaste åren har flera investeringar genomförts i Gävle hamn. Nya lagerbyggnader, järnväg och uppgraderad inseglingsled för att de större fartygen ska kunna anlöpa.

– De nya kranarna med sin höjd på 120 meter markerar hamnens betydelse för basindustrins export och expanderar porten för import till Sverige. Yilport är mycket stolta över att leverera sådan utrustning och infrastruktur för att möjliggöra för Sverige att vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden, säger Eryn Dinyovszky, General Manager på Yilport Nordic.

Kranarna levereras färdigmonterade på fartyg. Avlastning från fartyget tar ungefär en vecka. Sedan följer ett par månader av installation på plats, integrering med operativsystem innan de kan tas i full drift.

Invigning av den nya containerterminalen kommer att ske i september. Då kommer media, kunder och politiker att få se mer av den nya terminalen. Bland andra kommer infrastrukturminister Ibrahim Baylan att öppningstala. Själva driftsättningen är sedan planerad att ske i början på oktober.