Framsteg i förhandling om USA:s infrastruktur

Patrick Semansky/AP/TT: USA:s president Joe Biden. Arkivbild.

En partiöverskridande arbetsgrupp i USA:s senat säger att man har en preliminär överenskommelse gällande den kommande infrastruktursatsningen.

Förslaget som de tio senatorerna har enats om är långt mindre ambitiöst än president Joe Bidens ursprungsförslag – en reform på 2 300 miljarder dollar – och ska finansieras utan skattehöjningar.

"Vår arbetsgrupp (...) har arbetat i god tro och nått en överenskommelse över partigränsen om en realistisk kompromissram för att modernisera vår nations infrastruktur och energiteknik", heter det i ett uttalande.

Ytterligare detaljer om uppgörelsen har inte kommunicerats och det hela är långt ifrån klart. Enligt anonyma källor i amerikanska medier handlar det om ett paket på 1 200 miljarder dollar fördelat på åtta år.

Så sent som i tisdags strandade förhandlingar om infrastruktursatsningen mellan Biden och en grupp republikanska senatorer.