Trafikverket bygger om E22, Söderleden i Norrköping

I sommar kommer Trafikverket att bygga om vägmiljön på E22, Söderleden, intill sjukhuset i Vilbergen i Norrköping. Arbetet medför begränsad framkomlighet under kvälls- och nattetid. Det högra körfältet kommer att byggas om så att det körfältet blir ett högersvängfält mot sjukhuset. Trafiken som ska till Söderköping kommer därmed att flyttas ut till det vänstra körfältet när vi är klara.

– Tidigare har det varit ett stopp om man åker ut från trafikplats Vilbergen och ska mot Linköping. Nu blir det istället ett så kallat vävningskörfält så att man inte behöver stanna, vilket ökar trafiksäkerheten i korsningen, konstaterar projektledare Nicklas Sundström.

Arbeten av detta slag är mycket beroende av vädret, men den beräknade byggtiden är cirka en vecka.