Titan belyser Färjeläge 7 och 8 i Ystad hamn

Ystad hamn utgör kortaste sjövägen till Polen och Bornholm. Foto: Energisystem

Titan gick ut som segrande belysningslösning i upphandlingen av två nya färjelägen i Ystad hamn. 143 Titan-armaturer belyser nu den 94 000 kvadratmeter stora ytan som omfattas av miljardprojektet.

Staden Ystad är byggd runt hamnen och dess verksamhet. Ystad hamn är utsedd till central hamn av svenska staten och Comprehensive Port av EU. Hamnen utgör kortaste sjövägen till Polen och Bornholm, marknader som stadigt ökar.

Djupet i hamnen var inte tillräckligt för kommande generationens fartyg och kajkonstruktionen i den inre hamnen medgav inte muddring. Ystads kommun tog därför beslutet att flytta hamnverksamheten till en ny, yttre hamn.

Detta är en del av kommunens vision 2030. Det första steget i projektet var att anlägga två nya färjelägen: 7 och 8.

Flytten förväntas bidra till att avsevärt minska negativ miljöpåverkan och att öka hamnens kapacitet. Projektet valdes därför ut i ett EU-initiativ där investeringsstöd går till projekt som leder till hållbar och innovativ transportnäring.

– Det har varit ett roligt och spännande projekt. I samarbete med Energisystem har en funktionell och energieffektiv belysning projekterats fram säger Johan Nilsson, projektledare på Sweco.