Ny e-bokserie om energihanteringssystem

Elfa Distrelec har lanserat sin första utgåva av en e-bokserie. Foto: Elfa Distrelec

Elfa Distrelec är glada att meddela att man lanserat sin första utgåva av en e-bokserie om den senaste tekniken och lösningarna. Den första utgåvan av serien, energihanteringssystem, Power Management Systems, PMS, belyser infrastruktur och testning av elfordon, alternativa energilösningar med artificiell intelligens, samt IoT-inbäddade enheter avsedda för storskaliga kraftsystem som driver industrisektorer som jordbruk och miljöövervakning.

Raj Patel, vd på Distrelec, konstaterar "Vi är glada över att ge ut denna e-bokserie till branschen och förse våra kunder med värdefulla lösningar från våra branschexperter."

Förordet tillhandahålls av Chris Rush, chefredaktör för KnowHow eBook-serien, som har många års erfarenhet av att skriva och producera översikter på hög nivå över teknologier som diskuteras i artiklarna. Artiklarna i sig är skrivna av branschexperter inom sina valda områden, ledda av leverantörsengagemang som belyser deras innovativa lösningar i branschen.

Samtidigt som e-boken fokuserar på ett brett område trender, har den flera artiklar relevanta för energihanteringssystem. Artiklar från Siemens och Moxa fokuserar på att använda artificiell intelligens för att förbättra redan befintliga förnybara energisystem för att öka dess prestanda och minska underhåll med övervakningssystem i realtid.

”Den ökande användningen av smarta enheter och miljarder datapunkter har redan påverkat många industrier och energibranschen är inget undantag”, av Siemens.

Beha-Amprobe erbjuder testlösningar för laddnätverk för elfordon, en bransch som växer snabbt i hela Europa och resten av världen. Deras lösningar säkerställer att viktig utrustning underhålls och fungerar i enlighet med EU:s regler.

”Det är särskilt tydligt från offentliga laddstationer hur viktigt initialtestning och godkännanden samt periodiska tester är", säger Werner Kasmann - teknisk försäljningschef på Fluke.