Götaälvbron stängs för gott

Götaälvbron stängs för gott och ingen spårvagnstrafik går över älven Foto: Trafik Göteborg

I sommar påverkas resenärer som ska ta sig över Göta älv kraftigt. Götaälvbron stängs för gott och ingen spårvagnstrafik körs längre över älven. Avstängningen har två orsaker. Dels måste Götaälvbron börja rivas för att lämna plats för Hisingsbrons kollektivtrafikramp mot Lilla Bommen, dels ska spårvagnsspåren kopplas in på den nya bron.

Under sommarperioden får resenärer åka med ersättningsbuss mellan Hjalmar Brantingsplatsen och fastlandet eller någon av de ordinarie busslinjerna för att ta sig över älven. På Hisingen kommer spårvagnar att köra mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Länsmansgården.

I augusti är arbetena klara och spårvagnarna börjar trafikera Hisingsbron – från och med då går alltså all kollektivtrafik på Hisingsbron. Samtidigt öppnar man upp hållplats Lilla Bommen igen och nya hållplats Nordstan tas i bruk. Därmed avslutas många av de trafikförändringar som varit under sommaren och linjer återgår till ordinarie körvägar.