Sika utvecklar ny process för återvinning av betong

Ny process återvinner gammal betong helt och hållet. Foto: Sika

Sika har utvecklat en ny, banbrytande återvinningsprocess för gammal betong. Den gamla betongen bryts ner i de enskilda delarna grus, sand och kalksten i en enkel och effektiv process, som också binder cirka 50 kilo CO2 per ton krossat betongavfall. Denna innovation - med varumärket «reco2ver» - kommer att ge ett betydande bidrag för att minska betongkonstruktioners miljöpåverkan.

Enligt EU-kommissionen består 25–30 procent av allt avfall som genereras i EU av byggnadsrivningsavfall, varav mycket kan återvinnas. Återvinning av dessa material är särskilt avgörande i täta stadsområden, eftersom det är här de mesta betongavfallet ackumuleras. Sika har lyckats utveckla en mycket effektiv process som gör det möjligt att separera och återanvända komponenterna i gammal betong samt öka den återvunna ballastens kvalitet.

Jämförande tester av Sika reco2ver-processen har visat att den nya betongen med återvunnet innehåll fungerar på samma sätt som en helt ny produkt. Med hjälp av tillsatsmedel kan dessutom ytterligare processoptimeringar uppnås, till exempel genom att skräddarsy betongens specifika funktioner.

– Med vår starka expertis inom betongteknik kunde vi utveckla en helt ny återvinningsprocess som kan ses som en ”game changer” inom betongindustrin. Vi utvecklar redan kompletterande tillsatsmedel och driver nu på industrialiseringen av vår nya teknik, säger Frank Hoefflin, Chief Technology Officer.

Cement är ett bindemedel, vilket kännetecknas av att det hårdnar genom reaktion med vatten till en produkt som ej är löslig i vatten. Den framställs genom uppvärmning av en blandning av kalksten och lera till en temperatur av 1 450 grader Det gör cement till en koldioxidintensiv produkt.

För tillverkning av 1 kubikmeter betong behövs ungefär 2 ton ballast, 180 liter vatten, 350 kilo cement och 1 kilo betongtillsats. Ballasten som består av sten, grus och sand är en ändlig resurs som bör användas så sparsamt som möjligt. När betongkonstruktioners livslängd har passerat och demoleras försöker man återanvända det man kan till bland annat fyllnadsmaterial. Det som inte går att tas hand om hamnar på deponi.

Med den nya processen kan gammal betong återvinnas helt utan att något hamnar på deponi. Tidigare försök att återvinna gammal betong har lett till relativt låga återvinningsgrader och endast 30 procent av det primära materialet kan ersättas med dessa återvunna material i konstruktionsbetong. Sikas innovation kommer att producera högpresterande betong samtidigt som det avsätter en betydande mängd CO2 för att minska klimatpåverkan.