Handelskammaren Mittsverige lanserar förstudie av miljövänliga transporter

Att elektrifiera tung trafik möjliggör klimatneutrala transporter. Arkivbild

Handelskammaren Mittsverige har nyligen fått en förstudie beviljad av Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland. Målet med förstudien och kartläggningen är att visa vilka behov och förutsättningar som finns för att transporter med tunga fordon kan ställa om till mer klimatsmarta alternativ. Förstudien kommer att vara en del av underlaget för Region Västernorrland att gå vidare med i ansökan till Energimyndigheten.

Myndigheten förväntas i sommar att öppna upp för möjlighet att söka projektpengar som ska användas för att bygga ut laddinfrastrukturen i Sverige. Det gäller både vätgas-och elladdningsstationer för tunga fordon. Att elektrifiera tung trafik i länet skulle göra det möjligt för länets företagare att använda klimatneutrala transporter och därmed gå före i omställningen och öka sin konkurrenskraft.
Intressenter och medfinansiärer.

Handelskammaren Mittsverige är projektägare och bakom initiativet till förstudien står ett tiotal stora företag från olika branscher. Bland företagen kan nämnas IKEA, Kubal, SCA, Holmen, Jämtkraft, Norra Skog, Sundfrakt samt Örnfrakt. Förstudien finansieras till hälften av Region Västernorrland och till hälften av näringslivet.