Banar väg för elektrifierat transportsystem i Västerås

Västerås stad initierar förstudie för ett klimatneutralt transportsystem. Foto: BioDriv Öst

För att tillgodose ett förändrat energibehov till följd av en växande befolkning, förändrat mobilitetsbeteende och en ökad elektrifiering behövs mer kunskap om samspelet mellan fordon, infrastruktur och användare. Därför har Västerås stad i samverkan med BioDriv Öst initierat en förstudie för att påskynda övergången till ett klimatneutralt transportsystem.

– Omställningen av transportsektorn kräver eftertanke och strategi. En bredd av olika lösningar och förnybara drivmedel kommer att behövas. Förhoppningen med projektet är att hitta framgångsrika lösningar som andra kan ta efter, säger Christoffer Aalhuizen, projektledare på den storregionala samverkansorganisationen BioDriv Öst.

Västerås är en växande stad som år 2050 väntas ha en befolkning på 200 000 invånare. Fler invånare och ett utvidgat näringsliv ställer högre krav på stadens infrastruktur och försörjningssystem, särskilt el- och transportsystemet. Samtidigt spelar elektrifierade transporter en viktig roll för att Sverige ska kunna nå uppsatta miljö- och klimatmål. I takt med att staden växer måste utvecklingen av elektrifierade transporter, kapacitet i elnätet och ett utvidgat näringsliv ske parallellt och i samklang istället för på bekostnad av varandra.

Målet med projektet "Förstudie för effektiva och uppkopplade transportsystem i Västerås" är att skapa en plattform för samarbete och forskning som påskyndar elektrifieringen och effektiviseringen av transportsystemet i Västerås. Det kan till exempel handla om att öka samverkan mellan elnätsföretag, offentlig sektor och kollektivtrafikaktörer. Inom projektet kommer ny kunskap att tas fram för att öka aktörernas förståelse för sina respektive roller i det föränderliga systemet kring elektrifiering, digitalisering och tjänstefiering av transportsystemet. Arbetet kommer att ske utifrån dessa tre teman och syftar till att kartlägga intressenter och befintliga system samt analysera behov av framtida kravspecifikationer. Efter projektets avslut ska kunskap från förstudien kunna integreras i andra elektrifieringsprojekt.

– Vi ser fram emot att samarbeta med företag i Västerås och med BioDriv Öst som har stor erfarenhet inom hållbara transporter. Västerås stad har som mål att underlätta för uppkopplade och effektiva transporter och det här projektet ger oss en bra plattform för våra ambitioner, säger Magnus Hellstrand, klimatsamordnare på Västerås stad.