Ystad hamn växer trots pandemi

Trots rådande omständigheter slog Bornholmslinjen förra året passagerarrekord. Foto: Ystad Hamn

Pandemin utmanar hela tiden världen och även trafiken till och från Ystad hamn. Årets början har följt samma mönster som förra året, men volymerna stiger igen. Nu startar till exempel snabbfärjetrafiken till Sassnitz. Innan den svenska regeringen stängde gränsen till Danmark strax före jul förra året hade trafiken till Bornholm en bra utveckling under flera månader. Trots rådande omständigheter slog Bornholmslinjen förra året passagerarrekord flera månader i rad, eftersom många danskar valde att tillbringa sin fritid på Bornholm under det senaste året.

I juli anländer m / s Silja Symphony till Ystad hamn på en inrikes kryssning som kombinerar Stockholm med Visby på Gotland. Detta är möjligt tack vare investeringen i två nya kajplatser i den yttre hamnen, som öppnades i år.

x

I juli anländer m / s Silja Symphony till Ystad hamn. Foto: Ystad Hamn

Hösten 2020 startade FRS Baltic trafik mellan Sassnitz och Ystad för första gången. Efter en smygstart under hösten kan man konstatera att färjelinjen trots pandemin och begränsningarna har mottagits väl av svenskar och tyskar. FRS Baltic återupptog rutten mellan Ystad och Sassnitz. Färjelinjen erbjuder den kortaste och snabbaste rutten mellan Sverige och Tyskland med en restid på bara två timmar och 15 minuter. Det faktum att FRS Baltic väljer att köra trafik till och från Ystad visar att investeringen i en större hamn med nya färjelägen ger resultat.

De nya färjelägena i Ystad, delvis samfinansierade av EU i ett projekt bestående av tre delar: byggandet av två nya färjelägen i hamnen i Ystad, LNG-drivna färjor från Polferries och företaget Gaz System, som kommer att leverera nya färjor för flytande naturgas, LNG. Det gemensamma svensk-polska projektet kommer att bidra till ökad passagerar- och godstrafik mellan Sverige och Polen. Tack vare investeringen i LNG kommer dessa transporter att kunna ske mer miljövänligt än tidigare.

x

Hamnen i Ystad är den viktigaste länken för trafik mellan Sverige och Polen. Foto: Ystad Hamn

De nya färjelägena kommer att bidra till utvecklingen av både hamnen och rederierna. I slutet av 2023 kommer Polferries att bygga om m / s Cracovia som förlängs och får LNG-motorer. I december 2024 kommer Polferries också att sätta i drift ett nytt, större LNG-fartyg. Tack vare detta projekt kommer kapaciteten på linjen mellan Ystad-Świnoujście att öka. Handelsutbytet mellan Sverige och Polen är redan idag stort och förväntas öka ännu mer de närmaste åren. Hamnen i Ystad är den viktigaste länken för trafik mellan Sverige och Polen.