Trelleborg genomför det största stadsutvecklingsprojektet i modern tid

Visionsbilden visar hur de framtida stadsdelarna kan se ut. Foto: EG Architects

Trelleborgs kommun har undertecknat en avsiktsförklaring med Balder och Skanska i syfte att utveckla nya attraktiva stadsdelar i Trelleborg. Omvandlingen av stora delar av hamnområdet och det intilliggande industriområdet är en viktig del i Trelleborgs största stadsutvecklingsprojekt i modern tid.

Området, som länge utgjort en barriär mellan staden och havet, ska bli till nya stadsdelar med bostäder, service och mötesplatser. En ny sandstrand ska skapas och vattenkontakt längs med en sträcka på totalt fem kilometer tillföras – i direkt anslutning till befintlig stad.

– Det finns stora fördelar för oss som kommun att samarbeta med fastighetsbolagen i ett tidigt skede. Att vi har branschen med oss redan nu innebär att vi har bättre möjligheter att skapa en god stadsmiljö och säkerställa genomförandet, säger Fredrik Geijer, kommundirektör i Trelleborgs kommun.

Genom omvandlingen stärker Trelleborg sin roll som regional kärna. Nya bostäder i ett attraktivt läge  på pendlingsavstånd till Malmö, Lund och även Köpenhamn bidrar till att avhjälpa bostadsbristen i MalmöLund-regionen. Samtidigt kan Trelleborg, som har ökande befolkningssiffror varje år sedan 1985, fortsätta att växa på ett långsiktigt hållbart sätt.

Utbyggnaden av den nya hamnen i ett östligt läge pågår och beräknas vara helt klar i slutet på 2025. Nybyggnation inom området för avsiktsförklaringen har som målsättning att kunna påbörjas i nära anslutning till hamnens flytt.