Årets underhållsarbeten på Älvsborgsbron startar

Dags för den tredje och sista etappen av underhållet på Älvsborgsbron. Foto: Trafik Göteborg

Nu startar årets stora trafikpåverkande arbeten på Älvsborgsbron. Älvsborgsbron är över 50 år gammal och behöver regelbundet restaureras för att hålla en godkänd standard. Under de två föregående somrarna har därför ett omfattande underhållsarbete pågått på bron. I år är det dags för den tredje och sista etappen.

I år är det de två mittersta körfälten som stängs av, ett i varje riktning. Detta innebär att arbetarna på bron får trafik på båda sidor om arbetsområdet, så trafikanter uppmanas att respektera hastighetsgränsen och köra försiktigt. För allas säkerhet sänks hastigheten till 40 kilometer i timmen.

En annan nyhet är att det vänstra körfältet i respektive riktning blir smalare än normalt – därför rekommenderas endast biltrafik att använda detta körfält. Precis som förra året får trafiken från Västerleden, alltså från Mölndalshållet, samsas i ett körfält istället för två upp på bron. Och trafiken från Oscarsleden får ett eget körfält upp på bron, vilket betyder att det även i år inte sker några vävningar på bron.

Hur pass ansträngd trafiksituationen blir hänger på trafikmängden, som i nuläget är lägre än vanligt på grund av coronapandemin. Precis som tidigare år stängs också påfarterna till Älvsborgsbron från Högsboleden och Ivarsbergsmotet för biltrafik och hålls endast öppna för bussar, taxi och serviceresor-fordon. Syftet med dessa åtgärder är att prioritera kollektivtrafiken.

Gång- och cykeltrafiken på bron påverkas av underhållsarbetet genom att den östra gång- och cykelbanan, alltså den närmast staden, är stängd sedan en tid tillbaka. Istället är den västra gång- och cykelbanan dubbelriktad. Eftersom denna gång- och cykelbana är relativt smal uppmanas man att ta det extra försiktigt och visa hänsyn till mötande trafik.

Enligt planerna ska den östra gång- och cykelbanan förbli stängd fram till hösten 2021. I korta drag handlar underhållsarbetet om att vägbanan på bron ska rustas upp och få nya tätskikt, ny beläggning, nya betongskarvar samt ny mittbarriär.