Bjässen loss – kanalen öppen igen

Suez Canal Authority/AP/TT: Ever Green är loss och fartyget är nu på väg för att undersökas.

Natten till måndagen kom positiva signaler från den blockerade kanalen. På morgonen fick Fredrik Hermansson, vd för Greencarrier och agent för det internationella rederiet Evergreen som Ever Given tillhör, besked om att saker var på gång.

Under det intensiva lossningsarbetet grävdes uppemot 30 000 kubikmeter sand bort på containerfartygets båda sidor, enligt Reuters.

Trafiken skulle återupptas under kvällen, meddelade den egyptiska kanalmyndigheten.

Global fascination

Ever Given ska undersökas i Bittersjöarna, en del av Suezkanalen, för att avgöra om fartyget är sjödugligt och kan fortsätta sin färd.

Malören i kanalen blev en veckolång följetong i världens medier. Ever Given rände av oklar orsak in i strandkanten och fastnade snett över kanalen. Ett effektivt stopp för sjötrafiken i en av världshandelns viktigaste farleder.

Över 400 fartyg tvingades köa söder och norr om olycksplatsen. Vissa rederier skickade båtar runt Godahoppsudden i stället, en flera veckor längre rutt.

Ett normalt dygn passerar varor till ett värde av motsvarande uppemot 100 miljarder kronor genom kanalen, enligt sjöfartstidskriften Lloyd's List.

Tyst om orsaken

Enligt Johan Woxenius, professor i sjöfartens logistik på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, är det svårt att uppskatta när kanaltrafiken kan normaliseras, men inom någon eller ett par veckor bör köerna vara borta till stor del.

De driver trafiken i konvojer eftersom man inte kan mötas på alla ställen, säger han till TT.

Först talades det om att starka ökenvindar fick Ever Given ur kurs. Men kanalchefen utesluter inte tekniska fel eller den mänskliga faktorn.

Johan Woxenius konstaterar att det varit tyst om olycksorsaken från inblandade parter:

Jag antar att det förblir så, för det kommer att bli väldigt mycket diskussioner mellan jurister. Beroende på vad som har hänt avgör hur man ska ersätta varandra.

Det kommer att bli en väldigt lång utredning, tror jag.

Trångt i hamnarna

De fartyg som tvingats köa kommer nu att försöka köra ikapp som mycket som det går. Men den slutliga förseningen hänger också på hur det ser ut i hamnarna med kapaciteten.

I vanligt konjunkturläge i branschen hade det inte varit så farligt, men i dag går systemet med jättehögt kapacitetsutnyttjande och då dröjer det ett tag innan allt är i fas med logistiken, säger Johan Woxenius.

Det kommer nog att bli stökigt i flera veckor.

Fredrik Hermansson på Greencarrier räknar även med problem när det gäller containertillgången en tid framöver.