Ramboll levererar resultat för 2020

Guldbron över Slussen i Stockholm kom äntligen på plats under 2020. Foto: Joakim Ström

Den globala samhällsutvecklaren Ramboll levererar ett tillfredställande ekonomiskt resultat för 2020 såväl i Sverige som globalt trots ett år som präglats av en global pandemi. Ramboll har stärkt sin position på marknaden, framför allt inom hållbarhet, och skapat ett nytt erbjudande inom strategisk hållbarhetsrådgivning. På den svenska marknaden har Ramboll ökat lönsamheten och stärkt försäljningsarbetet.

– 2020 var ett utmanande år för oss alla och oförutsägbarheten skapade ytterligare utmaningar. Men en sak kan vi vara helt säkra på och det är att samhällsutveckling kommer att fortsätta vara viktigt och i situationer som den här med en långvarig pandemi är det extra viktigt att vi visar handlingskraft, trygghet och nytänkande, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige.

x

Niklas Sörensen, vd för Ramboll Sverige. Foto: Rosie Alm

I Sverige ökade Ramboll rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) med 4 procent till 141 MSEK jämfört med 2019 genom ett strategiskt och målinriktat försäljningsarbete. Tillväxten låg i linje med marknaden.  Rambollkoncernens omsättning uppgick till 13,6 miljarder danska kronor. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 681,8 miljoner danska kronor, vilket motsvarar EBITA-marginal på 5 procent.

– Tack vare långsiktigt och målinriktat försäljnings- och utvecklingsarbete har vi lyckats behålla en växande orderstock. Under 2021 kommer vi att fortsätta på samma strategiska väg med fokus på kundernas behov men kanske framför allt på att öka vår kunskap om behoven hos kundens kund, dvs alla invånare, säger Niklas Sörensen.

Under 2020 ökade Ramboll sitt engagemang gentemot Trafikverket och har bland annat levererat viktiga resultat i arbetet med nya stambanan mellan Göteborg-Borås som bidrar till ökat hållbart resande och en enklare vardag för många människor. Guldbron över Slussen i Stockholm kom äntligen på plats och invigdes under festliga former. Man lanserade Waywize för att minska klimatbelastningen från våra transporter och släppte ett flertal rapporter om hållbarhetsfrågor.