Testar nya bränslen för hållbar sjöfart

Alfa Laval utvecklar nya typer av marint bränsle på sitt testcenter i Aalborg, Danmark. Foto: Alfa Laval

Alfa Laval kommer inom kort att börja testa två nya typer av marint bränsle; biobränslen och metanol, vid sitt test- och utbildningscenter i Danmark. Att göra dessa utsläppsneutrala bränslen kommersiellt gångbara kan komma att få stor inverkan på marinindustrin i dess strävan mot avkarbonisering.

Den internationella sjöfartsorganisationen, IMO, har som mål att fartygsrelaterade utsläpp av växthusgaser ska ha halverats år 2050. För att uppnå det långsiktiga målet måste marinindustrin övergå till nya bränsletyper och teknologier. Alfa Lavals test- och utbildningscenter i Aalborg, Danmark, tar en framträdande roll i testningen av nya bränslen med syfte att anpassa och utveckla utrustning för fartygens maskinrum och därmed stödja branschens strävan mot avkarbonisering. Testanläggningen på 2800 kvadratmeter - som redan är utrustad för dagens olje- och gasbränslen – har nu också förberetts för testning av biobränslen och metanol. Testerna beräknas påbörjas under våren.

– Det finns ett antal bränsletyper som är möjliga i övergången mot utsläppsneutrala fartyg men kunskapen om dessa bränslens påverkan på marina produkter och lösningar är begränsad. Vi vill fördjupa och bredda den kunskapen genom testning, säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen. ”Vår ambition är att utveckla hållbara teknologilösningar i samarbete med andra marina aktörer, så att våra kunder kan möta sina egna klimatmål oavsett vald bränsletyp.”

Då fartyg har en livslängd på 20 år eller mer måste nollutsläppsfartyg ingå i den globala flottan år 2030 för att uppnå målet om 50 procent minskade utsläpp år 2050. Det finns källor som förutspår att år 2023 kommer världens första klimatneutrala fartyg att sättas i drift och metanoldrivna fartyg kommer att kunna levereras inom en tvåårsperiod.

Metanol har den lägsta växthuseffekten av alla flytande bränslen som används idag, medan biobränsle är mer av en utmaning eftersom det produceras från olika material och därför behöver testas noggrant för att säkra en pålitlig drift.