Bygger ny fiskväg vid Sommens utlopp

MSS har nu fattat beslut om att bygga den nya fiskvägen. Foto: Mats Andersson

I Sommens utlopp till Svartån, vid Laxberg, finns en damm som reglerar vattenutflödet ur sjön. I Anslutning till dammen finns idag en fiskväg för att fisk ska kunna vandra mellan sjön och Svartån, men den är gammal och har visat sig ha en begränsad funktion.  Under tio års tid har ett projekt bedrivits med målet att kunna bygga en modern fiskväg, som ska fungera för alla arter. Projektet är ett samarbete mellan Motala Ströms Samfällighetsförening, MSS, ägare till dammen, Länsstyrelsen, Boxholms Kommun, Sommens fiskevårdsområdesförening och Boxholm Skogar.

I Motala Ströms Samfällighetsförening ingår de bolag som använder dammen för att kunna producera hållbar vattenkraftsel i systemet. Dessa bolag är Tekniska verken i Linköping, Mjölby-Svartådalen och Holmen Energi.

MSS har nu fattat beslut om att bygga den nya fiskvägen, ett så kallat omlöp som kan beskrivas som en anlagd åfåra som leder en del av vattenflödet i ett slingrande lopp runt dammen. Projektet är den enskilt viktigaste pusselbiten i ett större projekt för att återskapa bättre livsmiljö för en rad arter, där den biologiskt viktigaste är den för området unika nedströmslekande Sommenöringen.

– Efter många års arbete med finansieringen kan vi nu äntligen starta detta viktiga projekt, det är ett mycket positivt besked att kunna ge, säger Ola Palmquist, MSS och affärsenhetschef Vattenkraft på Tekniska verken i Linköping.