Snabbspårvägens tunnelbygge inleds i västra Helsingfors

Snabbspårvägen Spårjokerns bansträcka väster om Helsingfors. Bilden visar hur många människor kommer att flytta till närheten av linjen när den blir färdig. Karta: Helsingfors Stad

Byggandet av snabbspårvägen Spårjokerns tunnel i Smedjebacka i västra Helsingfors ligger efter i tidtabellen. Men nu inleds avverkningen av skog i den östra ändan av Batteribackens park.

- Just här, under parken, ska Spårjokerns enda tunnel byggas, men arbetet har gått långsamt på grund av flera besvärsprocesser, skriver tidningen HBL.

I den västra ändan kommer ingenting att hända innan Högsta förvaltningsdomstolen behandlat de besvär som lämnats in gällande området. Det är en invånarförening och Helsingfors naturskyddsförening som besvärat sig till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland med hänvisning till att det finns flygekorrar i området.

Förutom i Smedjebacka framskrider arbetet med Spårjokern enligt tidtabell, uppger projektchefen Juha Saarikoski vid Helsingfors stad i ett pressmeddelande.

Spårjokern har planerats länge och ersätter huvudstadsregionens populäraste busslinje, 550. Då den är klar ska det finnas 25 kilometer snabbspårväg mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo.