WSP projekterar tunnel för Tvärförbindelse Södertörn

Flemingsbergstunneln går genom ett naturreservat vilket sätter höga krav på hur arbetet utförs. Karta: WSP

WSP har fått förtroende att projektera den nya Flemingsbergstunneln, en sträcka på cirka 3 kilometer. Tunneln kommer att bestå av två tunnelrör med två körfält i vardera riktningen.

Dagens väg 259 är en olycksdrabbad sträcka som nu ska byggas om och bli en säker väg för alla trafikanter. Den kommer att gå mellan Kungens kurva till trafikplats Jordbro i Haninge. Tvärförbindelsen blir totalt 20 km och målet är att uppfylla Trafikverkets vision att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. 

– Vi är i full gång med planeringen för detta tekniskt mycket utmanande projekt, säger WSPs ombud Marie von Matérn. Man måste ha stor respekt för att det handlar om ett naturreservat som ska ha minsta möjliga påverkan under arbetets gång. WSPs starka projektgrupp med hög teknisk kompetens och erfarenhet från komplexa projekt som Slussen, tunnelbaneprojekteringen och intunnling av Norra Stationsområdet betydde mycket för att vi fick uppdraget.

Nu är planeringsfasen igång och en konceptprojektering ska tas fram. I september 2022 ska WSPs uppdrag vara klart.