Entreprenad Live-mässorna flyttas fram

Entreprenad Live mässorna skjut på framtiden. Foto: Livebusiness

Med anledning av pandemin påverkas Entreprenad Live-mässorna. Förhoppningen var i det längsta att situationen skulle förändras och att mässan i maj i Göteborg och i september på Ring Knutstorp kunde arrangeras.

– Osäkerheten gör att förutsättningarna för trygga och uppskattade mässor inte är tillräckliga. För att vi tillsammans skall kunna skapa lyckade möten behövs planering och framförhållning. Det kan tyvärr vi inte erbjuda idag, därför flyttar vi fram Göteborgsmässan till 9-11 september 2021, säger Peter Eriksson, Live Business Media Group.

Flytten av mässan i Göteborg betyder också att den tänkta Entreprenad Live på Ring Knutstorp flyttas till 15-17 september 2022. Då kan entreprenadbranschen kraftsamla och koncentrera insatserna på plats 2021 och 2022.