Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer deltar i riksdagsseminarium om järnvägens framtid

Det behövs förutsägbarhet och tillräckliga satsningar för järnvägsunderhåll menar FSJ. Foto: FSJ

FSJ deltar i ett riksdagsseminarium med fokus på järnvägens framtid. Övriga deltagare är Byggföretagen och Seko.

Seminariet blir en genomgång av järnvägsunderhållets historik, framsteg och utmaningar. Underhållsentreprenörerna beskriver också vilken väg de rekommenderar framåt för att järnvägen ska utvecklas som ett robust, säkert, punktligt och hållbart transportalternativ. Deltagarna kommer att beskriva hur underhållsentreprenörerna även fortsättningsvis kan bidra till Sveriges hållbarhets-, digitaliserings- och transportpolitiska mål samt de farhågor som finns om delar av underhållet organiseras inom Trafikverket. Avslutningsvis hålls ett panelsamtal där ledamöter i Trafikutskottet beskriver riksdagspartiernas ståndpunkt i fråga om järnvägsunderhållets organisering.

– Den viktigaste framtidsfrågan för svensk järnväg är framförallt att det behövs förutsägbarhet och tillräckliga satsningar över tid gällande järnvägsunderhåll och projekt. Så vi får den robusta och punktliga järnväg alla önskar, säger Robert Röder ordförande i  Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ.

Bakgrund till evenemanget är bland annat den utredning om järnvägens organisering, som överlämnades till infrastrukturminister Tomas Eneroth i mars 2020. I utredningen rekommenderas att delar av järnvägsunderhållet, som idag utförs av entreprenadföretag, istället ska organiseras inom Trafikverket.