Får statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Totalt har sju kommuner fått bidrag olika åtgärder som rör ras, skred och översvämningar. Foto MSB

Varje år kan kommuner ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden.
Totalt sju kommuner tilldelades bidrag under 2020.

- Flera viktiga åtgärder har blivit möjliga att genomföra tack vare bidraget, säger Erik Bern, handläggare på MSB.

MSB arbetar med att förebygga och mildra effekterna av naturhändelser – främst ras, skred, skogsbrand, storm och översvämning – samt att anpassa samhället till ett förändrat klimat och att skydda samhällsviktig verksamhet. En del i detta arbete är att fördela statsbidrag. Varje år kan kommuner ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden. Under 2020 fördelade MSB drygt 70 miljoner kronor till kommuner och drygt 4 miljoner kronor till länsstyrelserna för deras arbete enligt översvämningsförordningen. 

Totalt har sju kommuner fått bidrag olika åtgärder som rör ras, skred och översvämningar:

Översvämning:

  • Arboga
  • Arvika
  • Härryda
  • Vansbro

Ras och skred:

  • Lerum
  • Orust
  • Sollefteå

– Både Arvika och Vansbro har byggt omfattande översvämningsskydd. Orust har fått bidrag för att skredsäkra de centrala delarna av Henån. Vi ser generellt att översvämningsprojekten är dyrare jämfört med åtgärder som skyddar mot ras och skred. säger Erik Bern, handläggare på enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstöd på MSB.