Bakslag för Huawei i 5G-tvisten

Mark Schiefelbein AP/TT: Nytt domstolsbakslag för Huawei. Arkivbild

Högsta förvaltningsdomstolen har avvisat ett överklagande från Huawei i det uppmärksammade 5G-målet, där den kinesiska telekomtillverkaren överklagat Post- och telestyrelsen (PTS) beslut om att utesluta Huawei som leverantör av 5G-utrustning.

"Skälet för beslutet är att kammarrättens avgöranden enligt den lagen inte får överklagas", skriver Högsta förvaltningsdomstolen.

Enligt PTS-beslutet får produkter från leverantören Huawei inte användas vid nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning. Dessutom ska Huaweis produkter avvecklas beträffande i befintlig infrastruktur.

PTS 5G-auktioner väntas därmed kunna genomföras nästa vecka, som planerat, utan Huawei som underleverantör.