Bygger ut förnybar kyla till Bromma

Nu är ledningen inkopplad som gör det möjligt för fastighetsägare i Bromma att ansluta sig till fjärrkyla. Foto: NCC

För drygt ett år sedan startade det utmanande projektet att bygga ut förnybar kyla till Bromma. Totalt 2,1 km lång blev ledningen som nu gör det möjligt för fastighetsägare i Bromma att ansluta sig till vår fjärrkyla. I god tid innan sommarvärmen kommer har vi gått i mål med ett projekt som definitivt är en milstolpe i Norrenergis historia. Sedan många år levererar vi förnybar fjärrkyla i Solna och Sundbyberg. Nu får även kontor, handel och industri i Bromma möjlighet att ansluta sig. Den nya ledningen sträcker sig från Solnaverket via Bällstaviken, Norrbyvägen och Ranhammarsvägen fram till Bromma Blocks-området.

– Vi har haft en stor efterfrågan på vår kyla de senaste åren, säger Mattias Tellrud, chef för marknadsutveckling på Norrenergi. Anledningarna är bland annat varmare somrar och högre krav på rätt inomhustemperatur för en bättre arbetsmiljö. Det känns otroligt roligt att vi nu kan svalka fastigheter även i Bromma, där NCC:s Hangar 5 är först ut.

Även serverhallar och många andra verksamheter som är känsliga för värme, har ett stort behov av kylning och fördelarna med fjärrkyla är flera. Det går åt mindre energi att producera kyla i en stor, miljöanpassad anläggning som använder frikyla och spillkyla, jämfört med att ha många små kylanläggningar. Fjärrkyla använder också en mindre mängd köldmedier som bidrar till växthuseffekten.

Kunder i Bromma har nu möjlighet att få både streamad kyla och värme från Norrenergi. Vår miljömärkta fjärrvärme är sedan tidigare utbyggd till Bromma och värmer bland annat Bromma flygplats.

– Att ta sig över Bällstaviken och Ulvsundavägen var två stora utmaningar i projektet, säger Niklas Johansson, projektchef på Norrenergi. Med tanke på projektets komplexitet är jag förstås glad och stolt att vi nu går i mål enligt tidplan. En stor eloge till alla inblandade i projektet som gjort ett mycket bra och säkert jobb under en tid som varit utmanande med tanke på pandemin.