Nya färjelägen i Ystad redo att användas

Utökningen av hamnen i Ystad har är ett av de största infrastrukturprojekten i södra Sverige. Foto: Ystad hamn

Hamnen i Ystad har utökats med nya färjelägen för att kunna ta emot mer trafik och större fartyg. Under november genomfördes de första testerna i den nya hamnen för att säkerställa att de nya färjelägena fungerar som planerat.

Från och med årsskiftet kommer de nya färjelägena att användas regelbundet. Ystads hamn har länge sett en markant ökning av trafiken vad gäller både gods- och persontrafik och prognoser visar att trafiken trots pandemin kommer att fortsätta öka. Det gäller trafik till och från Polen, den danska ön Bornholm och nu även Tyskland.

På grund av trafikökningen har det funnits ett behov av att öka kapaciteten. Byggarbetena startade i maj 2019. Ett och ett halvt år senare är den nya hamnsektionen nu klar. Hamnprojektet, som nu närmar sig slutförandet, och det är ett av de största infrastrukturprojekten i södra Sverige. Det har också fått ett rekordstort EU-bidrag. Det nya hamnområdet ökar den totala storleken på hamnen och inkluderar även nya kajplatser, rangeringsområden, områden för tull- och gränskontroll och inte minst effektiva färjelägen.