80 infrastrukturprojekt kan komma att skjutas upp till perioden efter 2037

Trafikverkets scenarion "En mardröm för hela landet" menar Stockholms Handelskammare. Arkivbild

Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen oroar Stockholms Handelskammare. I nästa samtliga scenarion som beskrivs framgår att det inte finns utrymme att fullfölja många av de investeringar som redan ligger i den nationella planen för transportinfrastrukturen. Istället skjuts de på framtiden.

– Planer kan komma att falla som käglor runt om i hela landet. Det är först i scenariot där man exkluderar nya stambanor och därtill höjer ramnivån med 20 procent som man bedömer att det finns ett litet utrymme för nya projekt, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert hos Stockholms Handelskammare.

I Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen skriver myndigheten om förutsättningarna för nya infrastrukturprojekt baserat på flera olika alternativ av ekonomiska ramar. Det konstateras att det sannolikt finns begränsat utrymme för ”nya namngivna åtgärder”. Myndigheten bedömer också att åtgärder som inte anses vara pågående utan klassas som ”bundna” eller ”ej bundna” sannolikt kommer behöva skjutas långt fram i tiden.

Det är endast i scenariot där den ekonomiska ramen ökas med 20 procent samtidigt som nya stambanor inte ligger i planen som Trafikverket bedömer att pågående, bundna och ej bundna namngivna åtgärder kan genomföras samtidigt som en mindre investering i nya namngivna åtgärder kan genomföras. I det fallet bedöms endast 23 miljarder kunna satsas på nya namngivna åtgärder.

–  Det här är en mardröm för hela landet. Många kommuner, regioner och företag planerar för att de här investeringarna ska genomföras. Nu måste regeringen och Trafikverket vända på alla stenar för att hitta mer pengar till attfullfölja den befintliga nationell planen. Det krävs även mer pengar för nya namngivna investeringar.

Stockholms Handelskammare bedömer att en lång rad profilerade projekt därför är satta under akut hot. Sammantaget rör det sig om nästan 80 infrastrukturprojekt som riskerar att behöva skjutas upp till perioden efter 2037.

* Fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm.

* Norrbotniabanan mellan Umeå-Skellefteå.

* Tvärförbindelse Södertörn.

* Satsningar på Malmbanan mellan Luleå och Narvik.

* Ostlänken mellan Järna och Linköping.

* Hamnsatsningar i Luleå, Trollhättan och Göteborg.

* Dubbelspår på delar av Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall.

* Kapacitetsförstärkningar av E4 med anledning av Förbifart Stockholm.

* Spår mellan Göteborg och Borås.

* Sydostlänken Älmhult-Olofström-Blekinge Kustbana.

* Farled för godsfartyg mellan Södertälje och landsort.