Gasum expanderar sina bunkringstjänster i Europa

Gasum tankar biltransportfartyget SIEM Confucius med LNG. Foto: Gasum

Gasum fortsätter att expandera sina bunkringstjänster i kontinentala Europa – den första bunkringen har nu genomförts i Emden i Tyskland. Där genomfördes en framgångsrik bunkring av SIEM Confucius av Gasums bunkringsfartyg för flytande naturgas Coralius. Genom att expandera till nya vatten stärker Gasum sina bunkringstjänster för marina företag ytterligare. 

Emden hamn, som ligger i nordvästra Tyskland, är ett av de viktigaste transporthamnarna för bilar i Europa och det senaste området som är föremål för expansionen av Gasums bunkringsverksamhet. Gasums Coralius har tankat biltransportfartyget SIEMs fartyg, SIEM Confucius, med LNG. Det stora biltransportfartyget driver transatlantiska rutter och fartygets reguljära rutter till USA och Mexiko och tillbaka till Emden hamn var 50:e dag. 

– Det krävdes omfattande förberedelser tillsammans med Gasum för denna första leverans av LNG. Till följd av det nära samarbetet mellan SIEM och Gasum har LNG-leveransen gått väldigt smidigt och inom tidsramen. Vi gläder oss över att ha lagt till ett nytt försörjningsalternativ i Emden”, säger Michael Dugdale, upphandlingschef på SIEM Group.

Redan i slutet av juni visade Coralius på sin tillgänglighet i ARA-området, Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen, med bunkring i Rotterdams hamn. Hennes främsta driftområde är i Skagerrak men på senare tid har Coralius utökat sina tjänster västerut och mot kontinentala Europa, vilket gör LNG mer tillgängligt för företag som även har verksamhet utanför Norden och Östersjöområdet.

– Vi är väldigt stolta över att serva en ny kund inom sjöfart och glada över att kunna förse SIEM Confucius med LNG i Emden hamn. Som en av de viktigaste ro-ro-hamnarna i Europa är Emden en viktig milstolpe när det gäller att utöka våra tjänster till marina företag som är verksamma i regionen. Det är uppenbart att ju mer populärt LNG blir inom sjötransporter ju mer flexibla måste vi bli och vi måste ta våra tjänster dit där de behövs, säger Gasums Jacob Granqvist, Sales Director Maritime.