Skandia investerar en miljard i tåginfrastruktur

Eurofima stödjer utvecklingen av tågbolagens utrustning och infrastruktur. Foto: Skandia

Skandia har investerat 1 miljard i tåginfrastruktur via en obligation utfärdad av samarbetsorganet Eurofima. Obligationen syftar till att erbjuda kostnadseffektiv finansiering och stärka incitamenten att modernisera Europas tågtrafik.

– Skandia söker med ljus och lykta efter lönsamma och klimatsmarta investeringar som både gynnar våra pensionssparare och vår planet. Järnvägen är en naturlig del av ett klimatsmart transportsystem, och därför är det extra roligt att kunna presentera den här investeringen, säger Alexander Onica, chef för ränte- och valutaförvaltningen på Skandia.

Eurofima är en ideell sammanslutning som stödjer utvecklingen av passagerartrafik och tågbolagens utrustning och infrastruktur. Eurofima bildades 1956 genom ett fördrag mellan 14 västeuropeiska stater. Idag drivs samarbetet av 25 stater och 26 andelsägare.