Mariestad planlägger stort verksamhetsområde

Det största verksamhetsområde som har planlagts i Mariestad kommun. Foto André Nordblom

Ytan på 2,2 kvadratkilometer utgör det största verksamhetsområde som hittills har planlagts i Mariestad kommun. Här tas förutsättningar fram för etablering av logistiklösningar och inte minst elintensiva verksamheter samt industri, lager, handel och liknande verksamheter. Planområdet har ett strategiskt gynnsamt läge precis i utkanten av centrum där E20 och riksväg 26 korsas.

– Fantastiskt roligt med en sådan här offensiv satsning. Vi har många förfrågningar om etableringar i Mariestads kommun och detta gör att vi bättre kan möta upp den ökande efterfrågan, säger exploateringschef Erik Randén.