Österrike: Framgångsrikt lyft av 25 ton tung sektion av en järnvägsbro

Att lyfta så massiva brodelar kräver precisionsarbete och som i det här fallet sker ett sådant lyft vanligtvis på natten så att järnvägstrafiken påverkar arbetet så lite som möjligt på grund av  lägre antal tåg. Foto: ÖBB, Michael Fritscher

Nyligen uppnåddes en liten milstolpe vid järnvägsstationen Ternitz i Österrike i samband med ombyggnationen av bron. En lastbilskran lyfte en 25 ton tung och cirka 20 meter lång stålkonstruktion. Sektionen är en del av järnvägsbron över floden Sierning.

Stålkonstruktionen utvidgar den befintliga bron så att ny teknik kan placeras på den. Därmed skapas även tillräckligt med utrymme för fler kablar och en ny bullerbarriär.

Arbetet med modernisering av Ternitz tågstation har pågått sedan april 2020. Stationen kommer att göras hinderfritt i april 2022. Två nya plattformar byggs med moderna kundinformationssystem som bildskärmar, högtalare, tågdisplayer eller videosystem.

Åtgärdernas kärna består av barriärfri design med nya hissar och ett styrsystem för blinda och ny väntsal. En utvidgning av Park & ​​Ride-anläggningen och byggandet av e-laddningsstationer planeras. Prislappen för hela moderniseringen blir cirka 46 miljoner euro.

Betongkonstruktionen har redan färdigställts för den nya gångpassagen från vilken man kan komma åt plattformarna. Plattformskanterna är redan synliga på den nya plattformen - den som byggs utöver den gamla, befintliga plattformen.

Understrukturen för det nya spårsystemet är också klar. Idrifttagningen av den nya, elektroniska förreglingen, som kontrollerar tågtrafiken förbereds för närvarande. Startskottet kommer att äga rum i mitten av november 2020.

Moderniseringen i Ternitz är ett viktigt steg när det gäller att öka kvaliteten och komforten på denna österrikiska bansträcka. Under de kommande månaderna kommer stationen inte bara att ha ett modernt utseende, renoveringen kommer också att möjliggöra barriärfri användning för funktionshindrade, rullstolsanvändare eller personer med barnvagnar eller tungt bagage. Detta bör göra det lättare för bilburna att byta till kollektivtrafik.