Aktualiserar linbaneprojekt i Göteborg

Personer inom näringslivet vill bygga linbanan. Bild: Tomorrow

Miljardprojektet linbana i Göteborg kan vara på väg att väckas till liv igen. Ett antal hemliga aktörer går nu fram med ett förslag där de vill finansiera samt bygga klart linbanan till 2023 repporterar GP.

– Vi ska naturligtvis titta närmare på förslaget, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) till tidningen.

För drygt ett år sedan beslutade politikerna att skrota linbaneprojektet sedan det fördyrats kraftigt och kostnaden överstigit budget på 1,1 miljarder kronor. Nu kan frågan om linbanan över älven vara på väg att väckas till liv igen.

GP har tagit del av ett brev som skickats till kommunstyrelsen i Göteborg och regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Det handlar om ett initiativ från personer inom näringslivet, som vill bygga linbanan klar till det nya uppskjutna jubileumsåret 2023. Projektet går under namnet Linbanan 2.023.

Vilka näringslivsaktörer som ingår i gruppen är i nuläget okänt. I brevet till politikerna skriver initiativets talesperson att aktörerna kommer att presentera sig så småningom i särskild ordning.

– Linbanan 2.023 är tänkt att färdigställas till 2023 för att avlasta övrig kollektivtrafik under en historiskt intensiv period av byggande i centrala Göteborg kombinerad med en koncentration av nya arbetsplatser i Linbanans sträckning, skriver man i brevet.