Linköping kräver centralstation på Ostlänken

Ostlänken gör det möjligt att utöka pendeltågsavgångarna inom regionen. Foto: Destination Linköping

Trafikverket har offentliggjort ett underlag angående regeringsuppdraget om nya stambanor. Underlaget innehåller förslag om att höghastighetstågens stationer ska placeras utanför alla stadskärnor längs linjen. Detta är något som Linköpings kommun kraftigt motsätter sig.

– Det är väldigt viktigt att Linköpings nya station placeras centralt. Den planerade utvecklingen av Linköping bygger på det och har så gjort under många år. Tidigare ingångsvärden och överenskommelser mellan kommunen och staten måste fortsätta gälla, säger kommunstyrelsen ordförande Niklas Borg (M).

Att kunna ta sig snabbt till och från Stockholm med de snabba tågen som ska trafikera Ostlänken är viktigt, men minst lika viktig är den regionala pendlingen. Ostlänken kommer att gynna hela Östergötland. Den förstärker utvecklingen mot en tvåkärnig storstadsregion med en gemensam arbetsmarknad.

– Ostlänken frigör utrymme på befintliga spår, vilket kommer göra det möjligt att utöka pendeltågsavgångarna inom regionen. Den nya centrala stationen blir ett regionalt pendlingsnav där det ska vara lätt att byta trafikslag. Att skapa bra pendlingsmöjligheter inom regionen är oerhört viktigt för regionens framtid, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande, Kristina Edlund (S).

Genom Ostlänken kan Stockholmsregionen knytas samman med Östergötland som en gemensam arbetsmarknadsregion. Linköping och övriga länet bidrar starkt till denna region. Här finns bland annat världsledande forskning och ett näringsliv i toppklass inom flera innovationsdrivna framtidsbranscher. Företagen har god tillgång på spetskompetens från Linköpings universitet.

– För Linköping innebär Ostlänken och en ny centralt belägen station att staden blir ännu mer attraktiv för människor, företag och investeringar. Linköpings betydelse som tillväxtmotor och pendlingsnav ökar och vår stad kan fortsätta växa och utvecklas på bästa sätt, säger Niklas Borg.