Infrastrukturprojekt fördyras allt oftare

Alltfler infrastrukturprojekt överskrider budget. Arkivbild

Det har skett en kraftig kostnadsutveckling för byggandet av infrastrukturprojekt. Trafikverket får därför i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen vid upphandling och genomförande av investeringsprojekt.

– Regeringen gör rekordstora infrastruktursatsningar för att ställa om transportsektorn och knyta ihop landet. Jag vill att vi säkerställer att varje skattekrona används på bästa sätt. Därför får Trafikverket i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen och återkomma med förslag på åtgärder, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafikverket ska bland annat se över anbud och jämföra dem med bedömda kostnader i olika typer av entreprenader och projekt. Även avvikelser i slutkostnad ska analyseras. Trafikverket ska genomföra uppdraget i samverkan med berörda aktörer och redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 26 mars 2021.