Stor satsning på elinfrastruktur till landsbygden

Ny transformator är en av flera åtgärder inom projektet. Foto: Karlskoga Energi & Miljö

Under ett flerårsprojekt förstärks infrastrukturen ytterligare för att skapa ett mer stabilt elnät. Karlskoga Energi & Miljö ska investera 16 miljoneroch projektet väntas stå klart om ett år. Projektet innefattar flera olika insatser som tillsammans ska göra elnätet säkrare. Förberedelserna har pågått en tid och nu är arbetet i gång.

– Vid Gälleråsen installeras just nu en ny transformator som ska kunna klara hela landsbygdsnätet. Idag ligger det uppdelat på flera olika transformatorer och tack vare den nya lösningen får vi redundans i nätet, säger Peter Jarl, marknadschef på Karlskoga Energi & Miljö.

Arbetet med att ansluta och trimma in den nya transformatorn kommer att pågå parallellt med övriga delar i projektet. Bland annat ska anläggningen anslutas till stadsnätet vilket ger möjlighet till snabbare åtgärder när personalen i driftcentralen kan övervaka och styra på distans.

– Utöver den nya transformatorn så byter vi ut luftledningar till markledningar mellan Haren och Gälleråsen. Vi bygger även en ny fördelningsstation i Gälleråsen. Stationen är modern och personsäker för vår personal, berättar Peter Jarl.

Under hösten har också ett nytt analyssystem börjat användas. Det gör att nätet övervakas hela tiden och personalen kan arbeta proaktivt för att åtgärda fel innan kunden får ett avbrott.

– Arbetet med vårt landsbygdsnät har pågått under många år och kommer att fortsätta även framöver. Den här investeringen ger oss en rejäl skjuts framåt, avslutar Peter Jarl.