Forskningsprogram om transporter tar in 45 miljoner

Forskar kring framtida mobilitetssystem. Foto: Mistra

Forskningsprogrammet Mistra SAMS tilldelas forskningsmedel för en andra fas med upp till 45 miljoner kronor över en kommande fyraårsperiod. För att fortsätta undersöka hur ett framtida mobilitetssystem kan se ut kommer programmet att etablera ytterligare ett Living lab – denna gång med fokus på vardagslivets resande.

Mistra SAMS – Sustainable Accessibility and Mobility Services forskning tar avstamp i Sveriges klimat- och transportmål. Programmet fokuserar på att hitta lösningar för att uppnå ett klimatneutralt och socialt rättvist transportsystem senast 2030 i storstadsregioner. Stockholmsregionen och Botkyrka kommun är i fokus för det empiriska arbetet.

Mistra SAMS har pågått sedan 2016 och Mistra har finansierat den första fasen på fyra år med 40 MSEK. Programmet har bland annat etablerat ett så kallat Living lab i form av en lokal jobbhubb i Tullinge, söder om Stockholm. Detta för att undersöka hur nya digitala lösningar kan bidra till att boende i förorten och mindre samhällen kan arbeta i en professionell arbetsmiljö på distans och därmed minska resorna till sin arbetsplats och under sin fritid. Satsningen har nått stor uppmärksamhet och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund besökte på eget initiativ jobbhubben i vintras. Och med den nuvarande coronapandemin har frågan om arbete på distans aktualiserats ytterligare.

– Behovet av att hitta transformativa lösningar för mobilitet och tillgänglighet är större än någonsin, och situationen under pandemin har gjort att många av oss tvingats agera och tänka på nya sätt när det gäller resvanor och kommunikation. Mistra SAMS nära samverkan med offentlig sektor och näringsliv och programmets fokus på användarnära forskning och disruptiva innovationer gör det väldigt spännande. Från Mistras sida ser vi fram emot fas 2 i programmet som vi hoppas och tror kan bidra till betydelsefulla genombrott inom mobilitetsområdet, säger Linda Bell, programansvarig på Mistra.