Svevia förbättrar trafiksäkerhetenpå E18

Svevia anlägger en ny rörbro för att förbättrar säkerhet och framkomlighet på en avfart från E18 i Värmland. Foto: Svevia

Svevia förbättrar trafiksäkerheten när två mindre rörbroar ersätts med en stor rörbro på den norrgående avfarten från E18 till E45 vid Valnäs. Projektet utförs på uppdrag av Trafikverket och innebär att sträckan tillfälligt behöver stängas av.

Avfarten är byggd över vattendraget Valneviksälven. För att leda vattnet genom vägkonstruktionen finns idag två mindre rörbroar.

– En rörbro är det som allmänt kallas för vägtrumma. Alltså ett stort rör som leder vatten genom en väg men där du som bilförare inte upplever att du kör över en bro, säger Lars Ramberg, Svevia.

De två äldre rörbroarna är i ett alltför dåligt skick för att långsiktigt kunna hålla för en säker och framkomlig väg, därför ska Svevia på uppdrag av Trafikverket nu ersätta de två mindre rörbroarna med en stor. Vägen kommer först att grävas ur, de gamla rörbroarna ska forslas bort, den nya rörbron läggas på plats och sedan ska vägen återställas igen.

– Den nya rörbron är 23 meter lång och har en diameter på 4,13 meter. För att kunna placera en sådan pjäs på plats behöver vi tyvärr stänga av vägen. Just nu är det samtidigt väldigt rikligt med vatten i älven vilket kommer att göra arbetet lite mer utmanande.