Svevia byter kablar på Tjörnbron

Sexton kablar byts ut på på Tjörnbron. Foto: Svevia

Arbetet med att byta ut de karaktäristiska orangefärgade kablarna på Tjörnbron går nu in i etapp två. Den här gången ska Svevia byta ut sexton stycken kablar samtidigt som trafiken dagtid ska fortsätta rulla på länsväg 160. När bron byggdes fästes kablarna från en kran. Den lösningen har återskapats, fast istället för att använda en kran används pylonerna för att få upp kablarna på plats.

– När vi nu ska göra det här en andra gång så har vi erfarenhet att luta oss emot. Vi har väl inarbetade rutiner, metodvalet har fungerat precis som det var tänkt och att nu göra det en gång till ger oss möjlighet att finslipa ännu mer säger Mats Larsson, brospecialist på Svevia.

Metoden testades redan 2015 när Svevia i ett uppmärksammat prov bytte ut två av kablarna. Då var det första gången i världen som någon ersatt bärkablar på en snedkabelbro.

Försöket var framgångsrikt och Trafikverket bestämde sig för att gå vidare och byta ut samtliga 64 kablar i fyra etapper eftersom det vid en broinspektion uppmärksammats att kablarna var i behov av utbyte. Under våren och hösten 2019 bytte Svevia ut 14 kablar och har nu fått uppdraget att i etapp två byta ut ytterligare sexton kablar.

– Förutom de tekniska lösningarna så är tiden den stora utmaningen. Allt arbete behöver utföras under ett begränsat tidsfönster nattetid när bron stängs av för trafik klockan 23.00. Allt måste klaffa för att den nya kabeln ska hänga på plats och vara korrekt spänd när trafiken släpps på klockan 04.30 på morgonen.

Trots att bron stängs av finns beredskap för att släppa fram blåljustrafik och andra akuta transporter.

– En påtaglig faktor i det här uppdraget är väder och vindförhållandena. Inte för att det egentligen påverkar det tekniska utförandet men för att det är tufft att jobba uppe på pylonerna i stark vind och för att vindljudet stör vår kommunikation. Så är vinden för kraftig behöver arbetet skjutas fram.