Elektrifierar färjeanslutning i Nynäshamn

Actemium levererar elektriska landanslutningar för fartyg. Foto: Actemium

Onshore Power Supply, OPS, är Actemiums lösning av elektriska landanslutningar för fartyg. Den miljövänliga OPS-anläggningen tillverkas i Actemiums fabrik i Stora Höga, strax norr om Göteborg. Anläggningen är certifierad i enlighet med IEC/ISO/IEEE 80005–1 och -2 och Actemiums utför markarbeten, installationsarbeten på plats samt fjärrövervakning, drift och underhåll. På kajen installeras en fjärrmanövrerad kran för anslutning till färjan.

Med hjälp av Actemiums svenskproducerade och marknadsledande elektriska landanslutningar kan fartyg ansluta sig till det fasta elnätet när de anländer hamn, och därmed stänga av sina hjälpmotorer med minskade partikelutsläpp som följd.

Med en hög industriell precision bidrar Actemiums elektriska landanslutningar till att minska kostnader och miljöpåverkan i hamnar. Det minskade motorbullret förbättrar även arbetsmiljön för besättningen.