Höganäs kommun bygger ut laddinfrastukturen

Höganäs bygger ut med fler laddstolpar. Foto: Höganäs kommun

Höganäs kommun är den kommun i Skåne med flest laddstolpar per invånare med sina 34 offentliga laddstolpar för el- och hybridbilar. Nu ska det byggas ytterligare 6 laddstolpar, allt för att möta efterfrågan och prognosen om 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige år 2030. Utbyggande av de nya laddstolparna startar hösten 2020. Investeringen beräknas kosta cirka 350.000 kronor och det är ansökt om klimatinvesteringsstöd från Länsstyrelsen i Skåne.

Höganäs Energi bygger i samarbete med Höganäs kommun laddstolpar och de placeras på strategiskt viktiga platser runt om i kommunen. De 6 nya laddstolparna kommer att kunna ladda upp till 12 bilar samtidigt och de är tänkta att kunna användas av både Kullabygdens bofasta och besökare. Placeringarna blir vid infartsparkeringen i Mölle, vid Kvickbadet, vid kommunhuset samt bakom stationsbyggnaden. Platserna är valda ut från var behovet är störst idag.

– Vi bygger gärna laddstolpar i hela Kullabygden och vi tar det stegvis, säger Anders Kallin, projektledare för laddstolpar på Höganäs Energi. Denna sommar visade med all tydlighet att det är många som rör sig i Kullabygden och Kullaberg var ett mycket populärt utflyktsmål. Vi vill göra vårt till att det ska vara enkelt att vara besökare i vår kommun och byggande av flera laddstolpar är ett steg på vägen, säger Anders Kallin, projektledare på Höganäs Energi,.

– Vi vill att alla ska känna sig välkomna till Höganäs kommun säger kommunchef Herman Crespin, och byggande av laddstolpar är ett sätt att visa att vi bryr oss om och vill göra det enklare för våra invånare och för näringslivet.