Eon satsar på ökade elnätsinvesteringar

Eon meddelar regeringen att bolaget är redo att ta ett uppdrag för att genomföra de nödvändiga uppgraderingarna av elnätet för att möjliggöra en elektrifiering av vägtrafiken. Foto: Eon

Eon har under sommaren slutfört två omfattande analyser av vägtrafiken i Skåne och Östergötlands län för att prognostisera vilken elnätskapacitet en elektrifiering av trafiken skulle kräva. I samband med presentationen av resultaten för Infrastrukturdepartementet meddelar Eon att bolaget är redo att ta ett uppdrag att utföra de nödvändiga förstärkningarna i elnätet för att elektrifiera vägtrafiken.

Resultaten av dessa studier kommer nu att presenteras för Infrastrukturdepartementet liksom för berörda kommuner. I samband med den presentationen meddelar Eon regeringen att bolaget är redo att ta ett uppdrag att genomföra de nödvändiga uppgraderingarna av elnätet för att möjliggöra en elektrifiering av vägtrafiken.

För Eon är elektrifieringen av transportsektorn högt prioriterad. För att kunna genomföra den är det en förutsättning att vi har tillräcklig kapacitet i elnäten. Att få den infrastrukturen på plats beräknas ta minst 5-8 år. Det är därför viktigt att regeringen nu fattar ett inriktningsbeslut så att vi kan inleda arbetet med att bygga ut och förstärka näten, säger Marc Hoffmann, vd för Eon Sverige.

För E.ON är elektrifieringen av transportsektorn högt prioriterad. För att kunna genomföra den är det en förutsättning att vi har tillräcklig kapacitet i elnäten. Att få den infrastrukturen på plats beräknas ta minst 5-8 år. Det är därför viktigt att regeringen nu fattar ett inriktningsbeslut så att vi kan inleda arbetet med att bygga ut och förstärka näten, säger Marc Hoffmann, vd för Eon Sverige.

Redan nu satsar Eon rekordstort på investeringar i elnäten. Mellan 2020-2023 investerar Eon 16 miljarder kronor vilket är en ökning med 20 procent jämfört med tidigare period.