Lerums kommun minskar riskerna vid skyfall

I takt med stigande temperaturer beräknas de extrema skyfallen bli fler i framtiden. Foto: Tyréns

Redan idag drabbas vi i Sverige av skyfall som ställer till stora skador i form av översvämningar, men klimatförändringarna med höjda temperaturer väntas leda till allt fler och mer intensiva skyfall i framtiden. För att bättre kunna planera hanteringen av dessa skyfall gav Lerums kommun Tyréns i uppdrag att ta fram en skyfallskartering över kommunens tätorter.

SMHI:s definition av skyfall är minst 50 millimeter nederbörd på en timme eller minst 1 millimeter på en minut. I ett förändrat klimat kan skyfallen bli vanligare och mer intensiva vilket ökar risken för översvämningar. Förutom att översvämningar kan ha stor påverkan på samhällsviktiga funktioner kan de även innebära stora kostnader på grund av skador på fastigheter och infrastruktur. Det är därför av största vikt att varje kommun gör en skyfallskartering.

– Lerum är en expansiv kommun vilket innebär att redan bebyggda områden förtätas eller att samhällen byggs ut. I karteringen har vi därför tittat på både områden som är bebyggda idag och områden som väntas bebyggas i framtiden. Det är mycket viktigt att ta hänsyn till klimatförändringarna när man exempelvis skapar nya bostadsområden, säger Anna Karlsson, uppdragsansvarig och specialist på Tyréns.

Med hjälp av numerisk modellering som följer MSB:s vägledning för skyfallskartering har Tyréns beräknat vilka områden i Lerums kommun som kommer vara extra utsatta vid kraftiga skyfall. Man har till exempel tittat på vattendjup, vattenvägar och hastigheter på vattenflöden, där det framför allt är vattendjupet som avgör hur utsatt ett område beräknas bli.

Med skyfallskarteringen som underlag kan Lerums kommun göra riskanalyser och analysera vilka åtgärder som kommer att skydda dem vid kraftiga skyfall nu och i framtiden. Det finns flera olika sätt att göra detta. Ett sätt är att leda bort vattnet till ett område där det inte gör så stor skada.