Forcit Consulting samlar bolag under ett varumärke

Bergsäker, Oy Finnrock, och Bergcon byter namn. Foto: Bergsäker

Bergsäker, Oy Finnrock, och Bergcon är  konsultbolag inom rådgivning till infrastruktur-, mark-och anläggnings-, bergs- och gruvbranscherna i sina respektive länder. Företagets primära specialistområde är omgivningspåverkan som bland annat omfattar riskanalyser i samband med mark- och specialistområden utgörs av rådgivning inom sprängning, bergkontroll, utbildning och tillståndsprocesser.

Samtliga bolag tillhör Forcit Group och bildar tillsammans en av norra Europas största konsultgrupper inom sina specialistområden. Nu kommer bolagen, som ett led i den gemensamma strategin att stärka det internationella samarbetet mellan affärsenheterna, ta det gemensamma namnet Forcit Consulting. Varumärkesbytet kommer att gynna våra kunder då vi skapar en tydlig plattform med tillgång till våra samlade erfarenheter, resurser, verktyg och expertis.

Utgångspunkten för konsultverksamheten kommer även fortsättningsvis att vara lokal närvaro och nära kontakt med kunder. Samtidigt kommer tjänsteutbudet att utökas ytterligare i och med att alla tjänster blir mer lättillgängliga i alla länder där företaget är verkesamt. Forcit Consulting kommer dessutom i framtiden även att kunna erbjuda utökade tjänster och rådgivning till bland annat rivnings- och gruvindustrin. Målet är att erbjuda byggherrar, entreprenörer och operatörer samma expertrådgivning och mobila tjänster oavsett i vilket nordiskt land de verkar.