Kina presenterar ambitiösa långsiktiga spårbundna expansionsplaner

CR säger att planen kommer att generera fram en modern järnväg på hög nivå fram till 2050. Foto: China National Railways (CR)

Kinesiska National Railways (CR) har presenterat tågoperatörens långsiktiga ambitioner med målet att utöka järnvägsnätet till 200 000 kilometer, inklusive cirka 70 000 kilometer för höghastighetståg, fram till år 2035.

Alla städer med mer än 200 000 invånare kommer att anslutas till det konventionella järnvägsnätet, medan städer med mer än 500 000 invånare kommer att anslutas till höghastighetsnätet. Landets nätverk av åtta vertikala och åtta horisontella korridorer kommer att förbättras ytterligare.

Enligt World Population Review finns det för närvarande 129 städer med mer än 500 000 invånare och 231 städer med mer än 200 000 invånare i Kina.

Kina har investerat runt 800 miljarder yuan ( 1 miljard dollar) per år i järnvägsnätet sedan juli 2016, då nätverket omfattade 141 000 kilometer. Höghastighetsnätet är nu 36 000 kilometer långt och förbinder 94,7 procent av städerna med mer än en miljon invånare.

CR säger att järnvägen är en strategisk och ytterst viktig infrastruktur och utgör den mest betydelsefulla artären i den kinesiska ekonomin. Planen fokuserar på att påskynda främjandet av högkvalitativ järnvägsutveckling inklusive utrustning, teknologi, service, säkerhet och ledning i världsklass, med fokus på följande nio punkter:

- utbyggnad av landets järnvägsnät
- innovation och forskning
- service förbättringar
- höga säkerhetsnivåer
- förbättrad driftseffektivitet
- stark styrning
- främjande av järnvägs miljövänliga referenser

Nu kommer järnvägens roll öka även i utvecklingen av ekonomin, och järnvägens konkurrenskraft internationellt kommer att stimuleras.

Kina investerade 325,8 miljarder yuan i järnvägsnätet under första halvåret 2020, vilket är en ökning på 3,8 miljarder yuan (1,2 procent) jämfört med samma period förra året. Tidigare under augusti månad har Kinas nationella utvecklings- och reformkommission (NRDC) godkänt en plan för 474,1 miljarder yuan (67,91 miljarder US $) för att utveckla järnvägsförbindelser mellan staden i Guangdong-Hong Kong-Macau i Greater Bay-området i södra Kina.