Falutorgsmotet i Göteborg öppnas för trafik

Nu öppnar det nya planskilda Falutorgsmotet. Foto: Trafik Göteborg

Arbetet med att förvandla Falutorgskorsningen till ett planskilt mot har pågått i cirka 1,5 år – en ombyggnation som ska förbättra trafikflödet och öka trafiksäkerheten i området. Nu öppnar det nya planskilda Falutorgsmotet, som är beläget på E45 Götaleden i höjd med den plats där Gasklockan tidigare stod. Detta innebär flera nya förbindelser, vilka förbättrar trafiksituationen i och kring motet. Här är de viktigaste förbättringarna:

Falutorgsbron, som går över E45 vid Falutorgsmotet, öppnar för biltrafik och blir en ny förbindelse mellan Gullbergsstrand och Gullbergsvass/Centralenområdet. Bron är sedan tidigare öppen för gående och cyklister.  Trafiken på E45 västerut kommer att kunna svänga av mot Gullbergsvass/Centralenområdet och Gullbergsstrand vid Falutorgsmotet. Detta kommer dock än så länge inte att vara möjligt för trafiken på E45 österut. Istället hänvisas dessa bilister till Lilla Bommen-motet, precis som tidigare.

Trafiken från Gullbergsstrand och Gullbergsvass/Centralenområdet kommer att kunna köra ut på E45 österut via Falutorgsmotet. Däremot kommer det än så länge inte att gå att köra ut på E45 västerut mot Järntorget – dessa bilister får köra via Stationsmotet. Öppnandet av Falutorgsmotet kommer till stor del att avlasta både Stationsmotet och Lilla Bommen-motet dit trafiken är hänvisad idag.