HallandsHamnar får ny belysning

Projektet i HallandsHamnar Halmstad omfattar mast-, skärmtak- och fasadbelysning. Foto: Energisystem

Ett nytt färjeläge har anlagts i Halmstad hamn i och med Stena Lines öppning av en ny färjelinje. Handlingar och förfrågningsunderlag togs fram av WSP Halmstad i tätt samarbete med hamnen. I belysningsdelen av upphandlingen låg fokus på kvalitet och effektivitet. I samband med projektet skulle även den nya Biluppställningsyta C, som disponeras av Axess logistics, belysas. Titan, Modus och LED-limpan gick ut som vinnare i upphandlingen avseende det nya färjeläget samt biluppställningsyta i Halmstad hamn. Projektet omfattar mast-, skärmtak- och fasadbelysning.

Tullverksamheten hade krav på förhöjd belysning under skärmtak, selektionsplats samt scanneryta. Scannerytan belyses därför av smalstrålande Modus. Selektionsplatsens belysning löstes med symmetriskt strålande Titan 160 som monterades under skärmtak. Den 44 000 kvadratmeter stora biluppställningsyta C skulle belysas från 2st högmaster och här blev lösningen 20st Modus 300. Det var som imponerande att se hur man med 6,6kW installerad effekt kunde belysa en yta större än sex fotbollsplaner med perfektion.

Efterbesiktningens ljusmätningar visade att armaturerna levererar enligt plan. Goda mätresultat, övrig dokumentation samt dialog med slutkund, installatörer och verksamhet visar på stor framgång i belysningsdelen av projektet.

Källa: Energisystem