NCC bygger om riksväg 50 i Ludvika

Foto: Trafikverket

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att utveckla och bygga om riksväg 50 i Ludvika för ökad säkerhet och bättre trafikflöden genom staden. Uppdraget är en totalentreprenad och uppgår till cirka 240 MSEK.

 

Ombyggnaden sker för att skapa en bättre trafiksituation i Ludvika och är viktig för att tillgodose de olika trafikbehoven som finns i staden. Den nya genomfarten kommer förbättra möjligheten till arbetspendling och underlätta för näringslivets transporter.

 

NCC:s uppdrag är en totalentreprenad som omfattar om- och nybyggnad av 4,2 kilometer av riksväg 50 genom Ludvika samt tre nya cirkulationsplatser längs sträckan. I uppdraget ingår även att bygga tre gång- och cykelbroar samt förbättra området runt Ludvika resecentrum med bland annat plattläggningar och nya ytskikt. 

 

– NCC har lång erfarenhet av att bygga säkra vägar och vi ser fram emot att få starta uppdraget. Projektet planeras för att i möjligaste mån minimera störningarna under byggtiden och för att arbetsmiljön ska vara trafiksäker för våra medarbetare och för allmänheten, säger Jonas Björnbom, produktionschef NCC Infrastructure.

 

Planering och projektering av arbetet inleds omgående. Byggnationen inleds under hösten 2020 och väntas vara klar hösten 2023.