MariMatic säkrar order för över en miljard kronor

MariMatic har utvecklat vakuumsystem sedan 1983. Foto: MariMatic

MariMatic är leverantör av helautomatiska sopsugsystem till nya bostadsområden i Västerås och Stockholm. Anläggningarna levereras med MariMatics unika MetroTaifun® teknologi som innefattar korrosionsfria 300 millimeter rörnät och jämfört med konventionell sopsugsteknik har upp till 70 procentig besparing av energikonsumtion. MariMatic är ett teknologiföretag, som har utvecklat vakuumsystem sedan 1983 och har levererat över 1000 system i mer än 40 länder.

Bostadsområdet Förseglet i Västerås har upphandlats av Bostadsbolaget Mimer. Det nya området i stadsdelen Öster Mälarstrand är ett av Mimers största projekt genom tiderna. Den reducerade rörstorleken resulterar i besparat platsbehov, mindre luftflöden och därmed sänkt energiförbrukning. Samtidigt minimeras problem med rörstopp då sopornas dimension är större i förhållande till rördimensionen, vilket leder till ökad undertryckskraft för transporten.

Den nya stadsdelen Haga Norra i Solna, Stockholm utvecklas med nya kvarter. Beställaren är Zengun som levererar till bostadsutvecklarna BRABO och Fabege. Kvarteren är en blandning av bostäder, kontor och handel. Projektet för implementering av sopsugsystemet görs i två steg. Under steg ett byggs en tillfällig avfallsinsamlingsterminal som sedan i byggets slutskede flyttas till sin slutliga plats. Med MariMatics formatorteknik är det möjligt att bibehålla 300 millimeter rörstorlek samtidigt som det är möjligt att koppla näringsverksamhet och till exempel skolor där större 150 liter sopsäckar används. MariMatics teknik möjliggör vakuumtransport av avfall på sträckor upp till 4 kilometer.

MariMatic har under senaste tiden globalt säkrat beställningar för över en miljard kronor. Till dem kan tillräknas beställning till ett boulevard område i staden Mekka, Saudi Arabien med över 210 tomter innefattande hotel och bostadshotel, generande närmare 300 ton avfall per dag. Systemet blir världens näst största sopsugsystem direkt efter systemet för moskén i Mekka, med kapacitet på 600 ton avfall per dag, där MariMatic också är leverantör. Ett nytt avtal har även ingåtts med Saudi Bin Ladin Group för expansion av systemet kring moskén, för området Mataf.

I Mellaneuropa har Amsterdams stad upphandlat sopsugsystem av MariMatic för det nya bostadsområdet Sluisbuurt. Upphandlingen var starkt baserad på teknik och kvalitet där MariMatic kammade hem maximala poäng för kvalitet och teknologi.