Tyréns byggleder underhållsarbetet på gamla Älvsborgsbron

Gamla Älvsborgsbron ska rustas upp. Foto: Tyréns

Tyréns har fått byggledningsuppdraget av Trafikverket att göra underhållsarbete på den 50 år gamla Älvsborgsbron över Göta älv i Göteborg. Den sexfiliga hängbron behöver idag en mängd nödvändiga underhållsarbeten för att bibehålla sin standard och funktion, och för att minska risken för akuta fel. Älvsborgsbron är en av Göteborgs mest trafikerade leder, med både kör-, gång- och cykelfält. På den sexfiliga hängbron passerar dagligen 70 000 fordon. För att inte påverka trafiken för mycket har man valt att renovera två körfält i taget under tre månader på sommaren. Det innebär reparationsarbeten dygnet runt, sju dagar i veckan, hela sommaren.

Det kommer vara väldigt högt tempo och många resurser på plats. Bron är ungefär 900 meter lång och man ska dela den 400 meter långa mittendelen av bron på 57 ställen för att byta ut fogarna som har angripits av salt från älven.

– Vi kommer att ta två körfält i taget och gång- och cykelbana in mot Göteborg och fräsa bort all beläggning på hela brolängden. Samtidigt kommer vi att byta ut och komplettera drygt 450 grundavlopp i broplattan och lägga nytt tätskikt och asfalt på hela etappen. Till hjälp har vi vattenbilningsrobotar och en massa byggare som kommer jobba i treskift, säger Daniel Johansson, Tyréns byggledare för projektet.

Tyréns ansvarar även för kontrollen av grundavlopp som ska helt bort och gjutas igen samt för besiktning, samordning och för byggnationen av en tillfällig ramp uppe på bron.